MP Sistems faaliyet alanlarından biri olan Ağ (Network) Teknolojileri konusunda hizmet vermektedir. Özellikle Aktif Ağ Ürünleri konusunda büyük bir bilgi birikimine sahip kuruluşumuz kadrosunun önemli bir kısmı teknik tabanlıdır. Portföyünde bulunan ürün grupları ile aktif ağ teknolojilerini pazara sunan, yönlendiren ve gelişiminde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan kuruluşumuz, bu teknolojilerin yaygınlaşması konusunda içerik oluşturma faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir.

Aktif Ağ ürünleri pazarının geniş bir yelpazeye sahip olması ve bir çok farklı iletişim konusu ile iç içe geçmiş olması dinamik ve sürekli güncellenen bir ekip tarafından takip edilmelidir. Bu nedenle ilgi ve heyecanımızı kurulduğumuz günden bu yana canlı tutar ve kendimizi sürekli geliştiririz. Küçük, orta ve büyük ölçekli olması farketmeksizin tüm ağ ürün ve çözüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek ürünlerimiz vardır. Uygun maliyetli, kendi alanında en performanslı ve uygun çözümleri Türkiye bilişim pazarına kazandırmak ve ülkemizin bilişim sektöründe gelişebilmesi için en önemli basamak olan Ağ Teknolojilerini siz kullanıcılarımızla tam anlamıyla kazandırmak en büyük arzumuzdur.

Size uygun bir Ağ Çözümü için lütfen bizimle irtibata geçiniz.


BT GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

Büyük bir hızla gelişen Bilgi Teknolojileri, aynı derecede büyük bir hızla güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duymaktadır. Kolay erişilebilir, hızlı, güvenli, kullanılabilir bilgi teknolojileri hayatımızın her noktasında büyük öneme sahiptir. Bu gelişim ile birlikte bir bu kadar büyük hızla gelişen tehdit ve zarar verme teknikleri bilgi güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.

Türkiye bilgi teknolojileri pazarında büyük değerler katmış olan kuruluşumuz, önemli bir bilgi birikimine sahiptir. Bir çok büyük markayı bilişim pazarımızla tanıştıran kuruluşumuz uçtan uca güvenlik konusunda anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

Kuruluş amacımız doğrultusunda Bilgi Güvenliğine sadece bir ürün veya çözüm olarak değil, aynı zamanda bir süreç yönetimi olarak yaklaşmaktayız.


VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ

Hergün daha büyük bir hızla artan bilgi ihtiyacı, beraberinde bu bilginin depolanması ve gerektiğinden hızlı bir şekilde yeniden erişilebilir durumda olması gibi ihtiyaçlarıda getirmektedir. Bu ihtiyaçlar hem miktar olarak hem de çeşitlilik bazında büyük bir hızla artmaktadır.

Anında erişilemeyen veri, depolanmış olsa da kullanılamaz. Kullanılabilir, güvenli şekilde depolanmış, hızlı erişilebilir veri çözümleri ihtiyaçlarınız için en uygun çözümleri kuruluşumuz portföyünde bulabilirsiniz.

Özellikle NAS (Network Attached Storage = Ağa Bağlanabilen Yedekleme Üniteleri) çözümlerinde dünya liderleri ile çalışan kuruluşumuz, konu ile ilgili büyük bir bilgi birikimine sahip olup, bu bilgileri siz kullanıcılarımızla paylaşmada en profesyonel hizmeti sunmak temel amacımızdır.


GENİŞ ALAN AĞI (WAN-Wide Area Network) ÇÖZÜMLERİ

Geniş alan ağı, kuruluşların farklı coğrafi bölgelerde yer alan ofisleri (şube, mağaza, fabrika, depo vb. ) arasındaki haberleşme ihtiyacını karşılayan bir altyapıdır.

Geniş alan ağları projelendirilirken, hem ilgili ofislerin haberleşme ihtiyaçları (bağlantı hızı, ağ üzerinden taşınacak data miktarı, eş zamanlı ses görüşme sayısı ve teknolojisi, görüntü kalitesi ve teknolojisi vb. ) hem de ilgili ofislerin coğrafi konum itibari ile servis sağlayıcı altyapısına bağlı olarak, erişim teknoloji tipleri dikkate alınmalıdır.

Sağladığımız geniş alan ağı çözümlerini; iletişim altyapısının tasarımından, kurulum-devreye alma ve işletim desteğine kadar bütün süreçleri kapsamaktadır. İlgili hizmetlerimizden bazıları:

  • Geniş alan ağlarının, uygun teknolojiler seçilerek (Metro Ethernet, Noktandan Noktaya G.SHDSL, Noktadan Noktaya ADSL, LL, FR, VPN, ISDN, vb.) planlanması ve tesisi
  • Kullanılacak iletişim teknolojilerine uygun aktif cihazların belirlenmesi
  • Ana taşıyıcı ya da yedek taşıyıcı olarak internet ana omurgasının kullanıldığı durumlarda, gerekli güvenlik altyapısının planlanması ve kurulumu
  • Sanal Öze Ağ – VPN (Virtual Private Network) altyapısının hazırlanması ve uygulanması
  • Geniş alan ağının, firewall veya UTM cihazlar ile entegrasyonu
  • Geniş alan ağı üzerinden kullanılacak olan uygulamalara göre, uygun internet güvenliğinin sağlanması
  • Kurulan sistemlerin bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi